Διατίθεται NIKKO 812 MODEL σε εξαιρετική κατάσταση με μηχανική σκανδάλη.

Μήκος Κάννης 27’’ – chokes 4 + 3

Τιμή: 2500.00 ευρώ.

Τηλ : 99612345