Μετά από χθεσινή ολομέλεια της βουλής ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο του «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων» Νόμος.

Βασικές τροποποιήσεις είναι οι εξής:

1)    Τον διακανονισμό για πληρωμή προστίμων με δόσεις. 

2)    Την εγγραφή της σήμανσης του σκύλου πάνω στις κυνηγετικές άδειες του κάθε ιδιοκτήτη.

3)    Την μείωση του προστίμου σε περίπτωση θήρευσης ενός από τα 14 είδη πουλιών με κυνηγετικό όπλο τα οποία δεν είναι στην κόκκινη λίστα αλλά είναι απαγορευμένα (π.χ. αμπελοπούλι). 

4)    Το δικαίωμα να μπορεί ο προϊστάμενος να βγάζει διάταγμα για να μπορούν άτομα να αξιολογούν σκύλους για το κυνήγι τσίχλας ή μπεκάτσας και να γράφονται στις κυνηγετικές τους άδειες.